„Wielka Emigracja” – polscy uchodźcy polityczni, których klęska powstania listopadowego zmusiła do wyjazdu, ale nie pozbawiła poczucia wolności i potrzeby walki o nią. Aktywnie działające środowisko, które w pierwszej połowie XIX wieku najważniejszym ośrodkiem polskiego życia kulturalnego i niezależnej myśli politycznej uczyniło Paryż. To tam właśnie powstały jedne z najważniejszych tekstów kultury romantycznej.

Ale na czym siadywał Fryderyk Chopin, gdy nie siedział przy fortepianie? Jaki rozmiar buta nosiła Maria Szymanowska? Ile par skarpetek zabierał w podróż Adam Mickiewicz? Ile kieszonkowego dostawały jego dzieci? O której zaczynały się bale w Hôtel Lambert i jak dużo młodsza od Ignacego Domeyki była jego młoda żona Henrykietta? Czy Napoleon osiwiał na Wyspie Świętej Heleny?

Historię „Wielkiej Emigracji” – tę wielką i tę całkiem codzienną – opowiadają zbiory Biblioteki Polskiej w Paryżu – stworzonego przez emigrantów i ciągle żywego archiwum polskiej kultury i tradycji. Część prezentowanych na wystawie materiałów – rękopisów, druków, dzieł sztuki, fotografii i pamiątek po raz pierwszy opuszcza biblioteczne magazyny. Zapraszamy!

Wystawa zrealizowana w ramach projektu Digitalizacja i popularyzacja najważniejszych obiektów ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, który realizowany jest w ramach Programu „Dziedzictwo kulturowe / Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

www.przyjacielebpp.org

Teksty, koncepcja: Paulina Błaszczykiewicz
Koncepcja, koordynacja: Klara Jackl

Fotografie: Hanna Zaworonko

Konsultacja naukowa: dr Andrzej Biernat, prof. Janusz Pezda, dr hab. Iwona Puchalska, dr hab. Magdalena Siwiec
Konsultacja z ramienia Biblioteki Polskiej w Paryżu: Anna Czarnocka, Ewa Rutkowski, Magdalena Głodek

Tłumaczenie: Zofia Sochańska, Anna Warzecha

Wykonawca: Artkolektyw www.artkolektyw.com

Partner: Polska Akademia Umiejętności

Warszawa – Paryż, 2016